دانلود فایل های بسته مشاوره‌ای چک لیست انتخاب رشته فرم شماره ۱ و ۳ دفترچه شماره۳ سال۱۴۰۰ بروشور دوازدهم-۰۱-۰۰ بروشور

نقش مشاوره بر سلامت روان در دوران پاندمی کووید ۱۹

تاثیر کووید ۱۹ و قرنطینه بر زندگی اجتماعی، آموزشی و فردی دانش آموزان الف) مقدمه – تاثیر کرونا برجنبه های

تغییر عادات نادرست مطالعه به روش شرطی‌سازی

تبدیل روش‌های نادرست مطالعه به روش‌های صحیح و درست الف) مقدمه در فرهنگ لغات واژه ی “مطالعه” تحت عنوان ”نگریستن

مشاوره آنلاین در دوران پاندمی کووید

تاثیر کووید ۱۹ و قرنطینه بر ارائه خدمات روانشناسی و مشاورهای آنلاین تاریخچه مسیر مشاوره آنلاین با اصطلاح «مشاوره از